ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป วันที่ 8 มิถุนายน 2015

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกอย่างย่อว่า “ข้อตกลงทั่วไป”) และข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะ (ต่อไปนี้จะเรียกอย่างย่อว่า “ข้อตกลงเฉพาะ”) ซึ่งจะเรียกรวมทั้งสองอย่างว่า “ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ” เหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายและมีผลบังคับใช้ต่อคอนเทนต์และบริการที่ส่งผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (เรียกอย่างย่อว่า “บริการ SMS”) และบริการต่างๆที่ส่งผ่านมาทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์หรือแว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) และ/หรือที่ส่งผ่านมาด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางมือถือแบบอื่นโดยผู้ให้บริการหรือบริษัทสาขา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” “เรา” “ทางเรา” “ของเรา”) เว้นแต่จะตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นอื่น กรุณาดูข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของประเทศคุณได้ที่นี่ เราจะเรียกการใช้บริการ SMS และการใช้อินเตอร์เน็ต (รวมถึงการใช้เว็บไซต์นี้ด้วย) รวมกันว่า “บริการ”; ผู้ให้บริการมีสิทธิปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ ดังนั้นคุณจึงควรอ่านหน้านี้เป็นประจำ; ในกรณีของการใช้บริการคอนเทนต์หรือบริการบางอย่างนั้น นอกเหนือจากข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะแล้ว คุณยังต้องปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดเพิ่มเติม” อื่นๆอีกด้วยเช่น กฎการเล่น กฎการแข่งขัน เงื่อนไขการโปรโมทการขาย แนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์และบริการดังกล่าว; ให้ถือว่าเราได้ใส่ข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อตกลงฉบับนี้แล้วและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทั่วไป; ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อตกลงทั่วไปกับข้อตกลงเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อตกลงเพิ่มเติม; นอกจากนี้ข้อตกลงทั่วไปยังประกอบด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายด้านลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการอีกด้วย

จะถือว่าคุณและผู้จ่ายค่าใช้บริการรับทราบแล้วว่าคุณได้รับโอกาสในการอ่านและยอมรับข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะแล้วก่อนใช้บริการ หากคุณยอมรับคอนเทนต์และบริการ SMS และใช้เว็บไซต์นี้ ก็ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ รวมถึงนโยบายด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ก็จงอย่าใช้คอนเทนต์และบริการเหล่านี้

1. รายละเอียดของผู้ให้บริการ

ในการบริการ ผู้ให้บริการได้ให้สิ่งต่อไปนี้แก่ผู้ใช้บริการ นั่นก็คือการเข้าถึงเครือข่ายของแอปพลิเคชั่นออนไลน์และแบบไร้สาย ซึ่งได้แก่ข่าวหรือข้อมูล อีเมล์ บริการแชท เรื่องตลก ดูดวง เกมส์  ริงโทน วอลเปเปอร์ เสียงตลก เรียลโทน และวีดีโอต่างๆ; นอกจากนี้บริการยังอาจครอบคลุมถึงคอนเทนต์และบริการที่เป็นของบุคคลอิสระภายนอก; ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะและข้อกำหนดเพิ่มเติมยังมีผลบังคับใช้ต่อการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบริการในปัจจุบันอีกด้วย ทั้งนี้ บริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรืออาจถูกยกเลิกอย่างถาวรโดยผู้ให้บริการ; คุณต้องยอมรับว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกหรือตัวคุณเองที่เป็นผู้ใช้บริการถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือระงับบริการต่างๆ

2. การเข้าถึงบริการ ความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดด้านอายุ; ความรับผิดชอบของคุณ

ในการใช้บริการนั้น อย่างน้อยคุณต้อง (1) มีอายุถึงเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเฉพาะ และได้รับอนุญาตจาก “เจ้าของแอคเคาท์ไร้สายที่ได้รับอนุญาตและ/หรือผู้จ่ายค่าใช้บริการ” ในการสมัครและใช้บริการแทนบุคคลดังกล่าวแล้ว และ (2) คุณต้องยินยอมในนามของผู้จ่ายค่าใช้บริการและตัวคุณเองว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ ทั้งนี้ การให้บริการจะเป็นแบบ “ตามสภาพ” และ “เมื่อพร้อม” ณ เวลาที่ใช้งานหรือใช้บริการ โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดหรือรับประกันใดๆในกรณีที่การตั้งค่าส่วนตัว ข้อมูล หรือข้อความต่างๆนั้นไม่ได้ถูกบันทึก (อย่างทันเวลา) หรือถูกลบและไม่สามารถส่งได้อย่างถูกต้อง ในการใช้บริการ SMS นั้นคุณต้องมีอุปกรณ์มือถือที่จำเป็น แอปพลิเคชั่นไร้สายบางประเภทจะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเท่านั้น นี่เป็นเรื่องของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ จึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เพื่อไม่ให้คุณต้องผิดหวัง เราขอให้คุณตรวจสอบความเข้ากันได้ของโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนสมัครใช้บริการของเรา ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “มือถือที่เข้ากันได้” ที่อยู่ในตาราง “มือถือที่เข้ากันได้” ของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณต้องสมัครใช้บริการมือถือกับผู้ให้บริการมือถือที่เข้าร่วมกับเรา หรือมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือที่ผู้ให้บริการมือถือได้จัดเตรียมบริการของเราไว้ร่วมกับบริการอื่นที่จำเป็นต่อการดาวน์โหลดคอนเทนต์ และคุณต้องจ่ายค่าบริการต่างๆของการเชื่อมต่อดังกล่าวเอง (จ่ายให้ผู้ให้บริการมือถือ) นอกจากนี้ คุณต้องติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตลงบนมือถือของคุณ (WAP, GPRS) ด้วย กรุณาดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการมือถือของคุณ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนยันว่าคุณมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อแล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจจำเป็นต้องใช้ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าเครื่องมือและ/หรือซอฟแวร์ของคุณจะไม่รบกวนหรือแทรกแซงการดำเนินงานของผู้ให้บริการ อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ใดๆที่ก่อให้เกิดการรบกวนนั้นจะต้องถูกตัดออกจากบริการทันที และผู้ให้บริการก็มีสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับบริการทันทีเช่นกัน หากการอัพเกรดบริการนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์หรือซอฟแวร์ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้เอง เราอาจให้การเข้าถึงบริการโดยส่ง “คอนเทนต์แบบดาวน์โหลดได้” ให้คุณตามประเภทที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ (เช่น การส่งวอลเปเปอร์) หรือเปิดให้คุณสามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ได้ (เช่น การส่งแว็บพุชลิงค์หรือ PIN สำหรับดาวน์โหลดคอนเทนต์จากเว็บไซต์เฉพาะ) หรือโดยการจัดเตรียมการเข้าถึงคอนเทนต์ (เช่น การเปิด MSISDN (เลขเครือข่ายดิจิตอลสำหรับบริการมือถือ) ของคอนเทนต์นั้น) คุณต้องจ่ายค่าใช้บริการไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดคอนเทนต์หรือไม่; การคิดค่าบริการจะคิดจากการจัดหาสิทธิในการดาวน์โหลด การรับและ/หรือการเข้าถึงคอนเทนต์มือถือแบบดาวน์โหลดได้ (บันเทิง)

3. ค่าบริการ

นั้นคุณต้องลงทะเบียนเป็นเจ้าของแอคเคาท์ และค่าใช้บริการ SMS ก็จะถูกเรียกเก็บพร้อมกับบิลค่าโทรศัพท์มือถือของคุณหรือหักจากยอดเงินของคุณโดยตรง และคุณยังต้องเสียค่า SMS ให้กับผู้ให้บริการมือถืออีกต่างหาก ในข้อความเชิญชวนฟรีที่ผู้ให้บริการส่งให้นั้นคุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ และรายละเอียดของความถี่ของการบริการ ทั้งนี้ ค่าบริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าสัญญาสมาชิกที่มีอยู่เดิมนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบก่อน ผู้ให้บริการจะแจ้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบตามความเหมาะสม ถ้าคุณไม่ยอมรับค่าบริการใหม่ (หมายถึงเหตุการณ์ในอนาคต) คุณก็มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกและ/หรือแอคเคาท์ของคุณโดยจะมีผลทันทีหลังการบอกยกเลิก ในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้จากบุคคลภายนอก ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายเงินของบุคคลภายนอกสำหรับใบแจ้งหนี้ดังกล่าว คุณจะต้องจ่ายภาษีต่างๆให้แก่ผู้ให้บริการด้วย เช่น ภาษีของชาติ ของท้องถิ่นหรือภาษีอื่นๆ (ยกเว้นภาษีที่คิดจากผลกำไรสุทธิของผู้ให้บริการ) อาทิเช่น ภาษีการขาย ภาษีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง ภาษีการเสี่ยงโชคหรือภาษีใดๆที่เก็บทดแทนภาษีดังกล่าว ซึ่งเป็นภาษีที่คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่เก็บในปัจจุบันหรืออนาคต โดยเจ้าหน้าที่สากล สหภาพยุโรป ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น หรือองค์กรและหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจเก็บภาษี

4. ระเบียบปฏิบัติ

คุณยินยอมที่จะใช้บริการของเราโดยปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้

 1. คุณจะต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างที่คุณได้รับจากบริการของเราไว้เป็นความลับส่วนตัวและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใดทราบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการหรืออนุญาตจากผู้ที่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณเสียก่อน
 2. ห้ามใช้บริการของเราเพื่อเป้าหมายในการรังควานหรือพฤติกรรมรุนแรงทุกรูปแบบ อาทิเช่น การโพสข้อความ รูปภาพ หรือบันทึกที่มีคำหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่สุภาพ หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รวมทั้งภาษาและรูปภาพที่เป็นการดูถูกเชื้อชาติ ลามก หยาบคาย หรือก้าวร้าวรุนแรง
 3. ห้ามใช้บริการนี้ในทางที่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น
 4. ห้ามโพสข้อความ รูปภาพ หรือบันทึก หรือใช้บริการในทางที่เป็นการละเมิด ลักขโมย หรือฝ่าฝืนสิทธิของผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกอื่น อาทิเช่น ลิขสิทธิ์หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิส่วนตัวและความเป็นเจ้าของ หรือที่เป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายใดๆ
 5. ห้ามใช้บริการนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การขอเงินทุน โฆษณา หรือการขอสินค้าและบริการอื่นๆ
 6. ห้ามโพสหรือส่งรายละเอียดการติดต่อไม่ว่าจะรูปแบบใดลงในข้อมูลที่โพสแบบสาธารณะ อาทิเช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์แอดเดรส เว็บไซต์ หรือชื่อเต็ม
 7. ห้ามทำซ้ำ คัดลอก ขาย หรือขายต่อบริการนี้ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
 8. ห้ามใช้บริการนี้เพื่อจุดประสงค์ในการค้า
 9. ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการส่งเมล์ขยะ อาทิเช่น การโฆษณาหรือการประกาศข้อมูลทางการค้าทีละมากๆ (“สแปมเมล์”) นอกจากนี้ ห้ามใช้บริการนี้เพื่อ (a) ส่งข้อความทางอีเมล์ที่มากเกินควรและ/หรือมีเป้าหมายเพื่อรังควานหรือรบกวนผู้อื่น (b) ส่งข้อความทางอีเมล์ไปยังผู้ให้บริการหรือผู้รับที่แสดงเจตนาแล้วว่าไม่ประสงค์ที่จะรับข้อความจากคุณ (c) ส่งอีเมล์ที่มีข้อความของหัวข้ออีเมล์ที่หลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (d) ส่งอีเมล์ที่มีเจตนาร้ายอย่างเช่น “การบอมบ์เมล์” หรือ (e) ส่งหรือรับข้อความทางอีเมล์ในรูปแบบที่เป็นการละเมิดนโยบายการใช้งานของ ISP
 10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการใช้บริการของคุณหากมีการละเมิดข้อห้ามเหล่านี้เมื่อไรก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

5. ข้อผูกมัดในการลงทะเบียน

เพื่อเป็นการยืนยันว่าการใช้บริการและการจ่ายเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัย คุณต้องยืนยันตลอดเวลาว่า (a) ข้อมูลส่วนตัว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลลงทะเบียน”) ที่คุณเขียนไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ถ้าผู้ให้บริการเชื่อว่า (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการก็มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกแอคเคาท์ของคุณและระงับการใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด คุณต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านและ/หรือแอคเคาท์ที่ผู้ให้บริการออกให้คุณ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้รหัสผ่านและแอคเคาท์ของคุณ เมื่อเสร็จการใช้งานแต่ละครั้งคุณต้องปิดแอคเคาท์ของคุณ (ด้วยการปิดบราวเซอร์) และคุณก็ต้องติดต่อผู้ให้บริการหากคุณสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการใช้งานรหัสผ่านและแอคเคาท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งในกรณีที่ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลลงทะเบียนนั้นมีความบกพร่องด้วยสาเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจอนุญาตให้คุณใช้บริการบางอย่างโดยที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ ตัวอย่างเช่น การสมัครสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อรับบริการ SMS ในกรณีเหล่านี้เราจะระบุตัวคุณโดยใช้วิธีการที่เราเห็นว่าเหมาะสม อาทิเช่น โดยการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งในกรณีเหล่านี้คุณจะได้รับข้อความเชิญชวนฟรีจากผู้ให้บริการ เราขอให้คุณตรวจสอบและเก็บรักษาข้อความนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

6. การแข่งขันและรางวัลต่างๆ

ในกรณีที่คุณได้รับรางวัลจากบริการของเรา คุณต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการตามรายละเอียดในข้อ 5 ของข้อตกลงทั่วไปฉบับนี้ก่อนจึงจะรับของรางวัลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆอีก ซึ่งคุณสามารถดูข้อตกลงเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของเรา

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลการประมวลผล

ผู้ให้บริการมีความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างมาก ดังนั้นเราจึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งต่างหาก ซึ่งนโยบายดังกล่าวก็ยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะและข้อกำหนดเพิ่มเติมของผู้ให้บริการฉบับนี้ คุณต้องรับทราบว่าผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะรวบรวมหรือประมวลผล “ข้อมูลส่วนตัว” “ข้อมูลการเงิน” หรือ “ข้อมูลทั่วไปและการใช้งาน” (หรือเรียกรวมว่า “ข้อมูล”) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ เรามีสิทธิส่งผ่านข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการมือถือของคุณและ/หรือผู้ให้บริการเกตเวย์ ซึ่งก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียม ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวมไว้เหล่านี้อาจถูกเก็บและประมวลผลในประเทศที่ผู้ให้บริการหรือตัวแทนของเราดำเนินการอยู่; เมื่อคุณใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ออกนอกประเทศของคุณ ถ้าคุณใช้บริการของเราคุณก็ต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายด้านลิขสิทธิ์ และข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ ถ้าคุณไม่ยินยอมตามข้อตกลงเหล่านี้ เราก็ไม่อนุญาตให้คุณใช้บริการของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายด้านลิขสิทธิ์ และข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ ณ เวลาใดก็ได้; เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายด้านลิขสิทธิ์ยังมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการแอปพลิเคชั่นทุกประเภททั้งที่มีอยู่เดิมและของใหม่ ที่บริการในปัจจุบันได้ขยายหรือปรับปรุงให้ครอบคลุม ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ ปกป้อง และไม่เอาผิดกับผู้ให้บริการ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ สาขา พันธมิตร ผู้ให้บริการ คู่สัญญา ตัวแทน ผู้ให้อนุญาต เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น และพนักงานของเรา จากคำร้อง คดีความ ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีอื่นใดทุกประเภทที่มีต่อเราโดยบุคคลภายนอกอื่นใด ซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวพันกับ (i) การใช้บริการ คอนเทนต์ ดาวน์โหลด ซอฟแวร์และเว็บไซต์ที่คุณใช้บริการ อาทิเช่น การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา (ii) การละเมิดข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ หรือ (iii) การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ; คุณต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆทุกประการ อาทิเช่น ค่าทนายตามสมควร และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับคำร้อง คดีความ ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีอื่นใด

9. การใช้ การเก็บรักษา การตรวจสอบ และการลบข้อมูล

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบโฆษณา ข้อความ การโพสแบบสาธารณะ และข้อความต่างๆ ก็เพื่อยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มีความถูกต้องตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคอนเทนต์ โดยเราอาจทำการดังกล่าวนี้ในบางโอกาส ถึงแม้เราจะไม่ทำและไม่สามารถตรวจสอบข้อความทุกข้อความที่ผู้ใช้บริการส่งไปได้ และเราก็ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความเหล่านี้ แต่เราก็ยังขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ขอรับผิดชอบ) ในการลบหรือย้ายคอนเทนต์ต่างๆเช่น ประวัติ การโพสแบบสาธารณะ และข้อความต่างๆที่เราเห็นว่า (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) เป็นการละเมิดข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะหรือแนวปฏิบัติด้านคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมทั้งคอนเทนต์ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม; คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของประวัติ การโพสแบบสาธารณะ และข้อความต่างๆที่คุณอาจจะบันทึกไว้ในบริการของเราหรือส่งให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น; ในกรณีที่คุณเห็นว่าข้อความใดๆที่โพสบนเว็บไซต์ของเรานั้นก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ กรุณาอ่านนโยบายด้านลิขสิทธิ์ได้ที่นี่; ข้อความทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเบื้องต้น โดยเนื้อหาที่เป็นเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งจะถูกลบทิ้งทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น; ผู้ใช้บริการที่ทำผิดกฎจะถูกห้ามการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปิดแอคเคาท์ที่ถูกทิ้งร้างและไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานได้; คุณยินยอมแล้วว่าผู้ให้บริการนั้นไม่จำเป็นต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกส่งโดยหรือส่งผ่านบริการของเรานั้นไม่ได้ถูกบันทึกหรือถูกลบทิ้งไปโดยอุบัติเหตุ

10. การยกเลิกและการสิ้นสุดบริการ

ผู้ให้บริการอนุญาตให้คุณสามารถยับยั้งการส่งข้อมูลจากบริการ SMS ได้ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวก็จะตรงกับที่ระบุไว้ในบริการและ/หรือรายละเอียดที่ส่งมาทางบริการ SMS นอกจากนี้ ในข้อความเชิญชวนฟรีที่ผู้ให้บริการส่งให้คุณนั้น จะมีรายละเอียดของวิธีการยกเลิกบริการอยู่ด้วย โดยทั่วไปแล้วคุณจะสามารถหยุดข้อมูลที่ได้รับทางบริการ SMS ได้โดยการส่ง SMS ที่เริ่มต้นด้วยรหัสเฉพาะ นั่นก็คือ รหัสการเข้าใช้งาน (Entry code) ตามด้วยช่องว่าง และตามด้วยคำว่า STOP หรือคำอื่นที่คุณอาจหาดูได้จากเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถส่ง SMS นี้ไปยังรหัสอย่างย่อ (Short code) ที่คุณใช้ในการเข้าบริการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อความ ZOO STOP (เพื่อหยุดการบริการของ Zoo) ไปยัง short code ที่เกี่ยวข้อง แล้วการยกเลิกก็จะมีผลทันทีเมื่อระบบได้รับคำขอยกเลิกจากคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อตกลงเฉพาะ หน้าแลนดิ้งเพจของเว็บไซต์เรา และ/หรือคลิกไปที่ธงของประเทศคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และ/หรืออีเมล์ที่เราได้แจ้งคุณผ่านทางบริการของเรา หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงเฉพาะ; ในกรณีหลังนี้ การยกเลิกจะมีผลภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอยกเลิก ดังนั้น ค่าบริการจึงอาจยังปรากฏอยู่ในบิลค่าโทรศัพท์ในเดือนถัดมาของคุณก็เพราะว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์ออกบิลตามหลังการใช้; ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยังมีสิทธิทำลายหรือลบข้อมูลลงทะเบียนของบริการของเราด้วยเหตุผลใดก็ได้ คุณยินยอมแล้วว่าเรามีสิทธิลบหรือปิดแอคเคาท์ของคุณรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อหรือไฟล์ใดๆที่อยู่ข้างในได้ทันที และ/หรือปฏิเสธไม่ให้คุณใช้บริการอีกต่อไป

11. ธุรกรรมกับบริษัทโฆษณาและ/หรือสปอนเซอร์

เราอาจทำธุรกิจกับบริษัทโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเราลดต้นทุนในการให้บริการ เมื่อคุณใช้บริการของเราก็เท่ากับว่าคุณได้ยินยอมแล้วที่จะให้เราแสดงโฆษณาและประชาสัมพันธ์อื่นๆบนเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งส่งโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปทางบริการ SMS หรือบริการอื่นที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา นอกจากนี้คุณต้องสัญญาว่าคุณจะไม่พยายามบล็อกหรือขัดขวางโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์เหล่านี้ของเรา บางเขตพื้นที่กฎหมายไม่อนุญาตให้เราส่งโฆษณา SMS โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเสียก่อน ดังนั้นข้อความข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้ต่อคุณ เราจะไม่เปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวของคุณให้บุคคลภายนอกทราบถ้ายังไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ การที่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการของเรานั้นมิได้หมายความว่าเราให้การรับรองคอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือบริษัทเหล่านั้น แต่เราก็ได้พยายามแล้วที่จะยืนยันว่าโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์เหล่านี้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการแล้ว คุณมีสิทธิร้องขอเราเมื่อไรก็ได้ว่าไม่ให้ติดต่อคุณด้วยวิธีไดเรคมาร์เก็ตติ้ง; เรามิได้เป็นพวกเดียวกันหรือต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก รวมทั้งคอนเทนต์หรือข้อมูลใดๆที่นำเสนอมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น คุณยินยอมแล้วว่าผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียไม่ว่าจะในลักษณะใดที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมเหล่านี้

12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คุณทราบและยอมรับแล้วว่าคอนเทนต์และซอฟแวร์ที่ใช้ร่วมกับบริการของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกอย่างย่อว่า “ซอฟแวร์”) นั้นประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ดังนั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ สิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิทธิการครอบครอง หรือสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งถูกใช้ พัฒนา ประกอบด้วย เป็นส่วนหนึ่ง หรือถูกใช้งานร่วมกับบริการใดๆของเรา (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”) นั้นต่างก็เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการหรือผู้ให้อนุญาตของเรา คุณยินยอมแล้วว่าจะไม่อ้างสิทธิในผลประโยชน์หรือความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ คุณรับรู้แล้วว่าไม่มีการส่งมอบกรรมสิทธิ์ใดๆของทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่คุณ และคุณก็ไม่ได้รับสิทธิใดๆในบริการของเรา ไม่ว่าจะชัดแจ้งหรือโดยนัย นอกเหนือไปจากสิทธิที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งตามข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะตามที่ได้กล่าวไปแล้ว; “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิทั้งหลายทั้งปวงที่ระบุไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิการครอบครองอื่นๆทุกประการ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงแอปพลิเคชั่น การต่ออายุ การขยายบริการ การให้คืนบริการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตที่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก; คุณรับทราบแล้วว่าเครื่องหมายต่างๆทุกอันที่ปรากฏอยู่ในซอฟแวร์และเว็บไซต์นั้นต่างก็เป็นของผู้ให้บริการ หรือเจ้าของเครื่องหมายเหล่านั้น ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้น เราจึงไม่อนุญาตให้คุณใช้เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในซอฟแวร์หรือเว็บไซต์เหล่านี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการหรือเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า ‘Blinck’ นั้นเป็นของผู้ให้บริการเอง นอกจากนี้คุณยังทราบและยินยอมแล้วว่า ข้อมูลในโฆษณาจากบริษัทโฆษณาและ/หรือสปอนเซอร์ หรือข้อมูลที่คุณได้รับจากบริการของเรา นั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ; คุณรับประกันว่าคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง เช่า ให้เช่า ให้ยืม ยืม ให้กู้ ขาย เผยแพร่ สร้าง หรือผลิตคอนเทนต์หรือผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากบริการหรือซอฟแวร์ของเรา เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้ให้อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งให้ทำการดังกล่าวแล้ว; เราเป็นผู้ให้และคุณเป็นผู้รับสิทธิและการอนุญาตที่เป็นส่วนตัว มีข้อจำกัด ไม่สามารถโอนได้ ไม่ได้เป็นของคุณคนเดียว ยกเลิกได้ โอนสิทธิไม่ได้ ในการติดตั้งซอฟแวร์และดาวน์โหลดคอนเทนต์ เพื่อการใช้งานตามข้อกำหนดของซอฟแวร์ดังกล่าว เพื่อใช้บริการของเราบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้ากันได้ตามที่กำหนดไว้ เพื่อการใช้งานแบบไม่ใช่การค้าและแบบเป็นส่วนตัวของคุณเองเท่านั้น และเพื่อใช้ซอฟแวร์และเว็บไซต์ตามข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ โดยที่คุณไม่มีสิทธิที่จะคัดลอก ดัดแปลง หรือแก้ไขซอฟแวร์ ซอร์สโค้ดหรือคอนเทนต์ รวมทั้งการทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แสดง ถ่ายโอน เผยแพร่ ขาย ขายต่อ สร้างผลิตภัณฑ์หรือคอนเทนต์อื่นจากซอฟแวร์ของเรา รีเวิร์สเอนจิเนียร์หรือรีเวิร์สแอสเซมบีย์ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ด (หรือให้บุคคลภายนอกค้นหาให้) ห้ามคุณใช้หรือเผยแพร่ซอฟแวร์และคอนเทนต์โดยวิธีการที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ และห้ามขายสิทธิใดๆที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ ซอฟแวร์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เข้ารหัส ออกใบอนุญาตย่อย ผูกพันเข้ากับสิทธิด้านความปลอดภัย หรือถ่ายโอนซอฟแวร์ของเรา คุณต้องรับประกันว่าคุณจะไม่แก้ไขคอนเทนต์ ซอฟแวร์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือใช้เวอร์ชั่นที่ปรับปรุงแล้วของซอฟแวร์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างเช่น (อาจมีตัวอย่างอื่นอีก) ใช้เพื่อการเข้าสู่บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต; ในการเข้าสู่บริการคุณต้องยืนยันว่าคุณจะใช้อินเตอร์เฟซที่ผู้ให้บริการจัดหาให้เท่านั้น ผู้ให้บริการให้อนุญาตคุณทำสำเนาของข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ที่คุณใช้รับบริการได้เพียงหนึ่งสำเนาเท่านั้น และให้แสดงสำเนาของข้อมูลลงทะเบียนของอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างเป็นการส่วนตัวเท่านั้น

13. ไม่มีการรับประกัน

ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และตัวแทนของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ฝ่ายผู้ให้บริการ”) ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออันตรายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์ของเรา คุณเข้าใจและยอมรับอย่างชัดแจ้งแล้วว่า

 1. บริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์ของเรานั้นมีให้คุณแบบ “ตามสภาพ” และ “เมื่อพร้อม” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ฝ่ายผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้ ณ ที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน ไม่ว่าจะชัดแจ้งหรือโดยนัย ทางกฎหมายหรือทางอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์และเว็บไซต์ อาทิเช่น การรับประกันโดยนัยของกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการขาย ความสมบูรณ์เพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และการไม่ละเมิดสิทธิครอบครอง
 2. ฝ่ายผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ ความตรงเวลา และการดำเนินการให้บริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์และเว็บไซต์ ฝ่ายผู้ให้บริการไม่ขอรับประกันว่าบริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์ของเราจะตรงกับความต้องการของคุณ และไม่รับประกันว่าการดำเนินการให้บริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด
 3. คำปรึกษาหรือข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าทางวาจาหรือเป็นตัวหนังสือ ที่คุณได้จากเราหรือผ่านทางบริการของเรา นั้นต่างก็ไม่ถือว่าเป็นการรับประกัน ยกเว้นจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามคุณยึดถือตามข้อมูลหรือคำปรึกษาใดๆเหล่านี้
 4. คุณเข้าใจและยอมรับแล้วว่า ในการดาวน์โหลดหรือการใช้บริการคอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงตามดุลยพินิจของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือการสูญเสียข้อมูลของคุณที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลด หรือใช้บริการคอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์นี้
 5. สำหรับบริการแชท: บริการคอนเทนต์มือถือ เช่นบริการ SMS นั้นมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น; รูปภาพบุคคลที่ปรากฏอยู่ในโทรทัศน์ บนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือนั้นมีเพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ไม่มีพนักงานที่เป็นคนจริงๆให้บริการคุณ

14. ขอบเขตความรับผิดชอบ

ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด (เช่น ความประมาท) ฝ่ายผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อคุณหรือบุคคลภายนอกต่อความเสียหายใดๆ อาทิเช่น ความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม ย่อย พิเศษ เป็นตัวอย่าง เพื่อการลงโทษ จากบุคคลภายนอกหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง (เช่น ความเสียหายจากการเสียผลกำไรทางธุรกิจ ความติดขัดทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ และความเสียหายอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ความบกพร่องหรือไร้ความสามารถในการใช้บริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าตัวแทนได้รับอนุญาตของผู้ให้บริการจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากบุคคลภายนอกด้วย) ในบางเขตพื้นที่นั้นกฎหมายไม่อนุญาตให้จำกัดหรือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบย่อยหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อความข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ; ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม ความรับผิดชอบรวมที่มีต่อคุณโดยฝ่ายผู้ให้บริการ ที่เป็นค่าความสูญเสีย ความสูญหาย และต้นเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด (เช่น ความประมาท) หรือด้วยสาเหตุอื่น) นั้นจะต้องมีค่าไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้จ่ายไปเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนการใช้บริการ คอนเทนต์ ซอฟแวร์ และเว็บไซต์ของเรา

15. ข้อมูลทั่วไป

ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะฉบับนี้จะมีผลแทนที่ข้อตกลงฉบับก่อนทั้งหมดระหว่างคุณกับผู้ให้บริการ ถ้าคุณใช้บริการ สื่อข้อมูล หรือซอฟแวร์อื่นเพิ่มอีกจากบุคคลภายนอก คุณก็อาจจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปอื่นเพิ่มอีกด้วยเช่นกัน กฎหมายระดับประเทศของประเทศหรือรัฐที่คุณอาศัยอยู่นั้นจะส่งผลบังคับใช้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการ ไม่ว่าข้อกำหนดของกฎหมายนานาชาติที่เกี่ยวข้องจะเป็นเช่นไร คุณและผู้ให้บริการต้องสละสิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาโดยคณะลูกขุนของคดีความที่ฟ้องจากข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ; กำหนดอย่างชัดแจ้งไว้ ณ ที่นี้แล้วว่าเราจะไม่บังคับใช้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศ; ข้อพิพาทใดๆจะถูกพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการที่มีอำนาจเด็ดขาดและมีผลบังคับใช้ อย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยสมาคมอนุญาโตตุลาการของประเทศคุณ; การที่ผู้ให้บริการยังไม่ได้ใช้หรือไม่ได้อ้างสิทธิหรือข้อบังคับใดๆที่ระบุไว้ในข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะฉบับนี้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดการสละในสิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ; ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะฉบับนี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาโตตุลาการแต่งตั้ง ให้ถือว่าการตัดสินดังกล่าวไม่ส่งผลใดๆต่อความถูกต้องหรือผลบังคับใช้ข้อกำหนดข้ออื่นของข้อตกลงฉบับนี้; การที่ทางผู้ให้บริการไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเมื่อมีการละเมิดสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้น นั้นจะไม่ถือว่าเราได้สละสิทธิ์ดังกล่าวในกรณีที่เกิดการละเมิดแบบเดิมซ้ำอีก; หัวข้อเรื่องที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะฉบับนี้นั้นถูกใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อนิยาม จำกัด ตีความ หรืออธิบายขอบเขตหรือขนาดของเนื้อความในหัวข้อ หรือส่งผลใดๆต่อหัวข้อเหล่านี้