ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะ ประเทศไทย 8 มิถุนายน 2015

ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเหล่านี้และข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (ต่อไปในที่นี้เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ") รวมถึง นโยบายด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว บังคับใช้กับข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา ในฐานะผู้ให้บริการ (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" "เรา" หรือ "ของเรา" – ดูรายละเอียดด้านล่าง) กับคุณ ในฐานะผู้ซื้อบริการที่เราจัดหา "บริการ" หมายถึงการจัดหาคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กล่าวคือ เนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ (เช่น แอปพลิเคชั่น วอลล์เปเปอร์ เกม เสียงตลก และเรียลโทนต่าง ๆ) ผ่านทางบริการ ส่งข้อความสั้น (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "SMS") ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (แบบเคลื่อนที่) เว็บไซต์นี้หรือแว็บไซต์ ("ไซต์") และ/หรือผ่านทางวิธีการอื่นใด ก็ตามในการส่งคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ รวมถึงนโยบายด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว ยังใช้กับการใช้งานไซต์ต่างๆ ด้วย

การใช้ไซต์และ/หรือการลงทะเบียน (หนึ่งใน) บริการและ/หรือการยอมรับคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ/หรือ (หนึ่งใน) บริการเป็นการแสดงการยอมรับ ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ รวมถึง นโยบายด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณได้อ่านและมีภาระ ผูกพันภายใต้ข้อตกลงและนโยบายเหล่านี้แล้ว

สำหรับคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และบริการบางอย่าง อาจมีการใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ อย่างเช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขของเกม ระเบียบและคำแนะนำในการโต้แย้ง ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "ข้อตกลงและ เงื่อนไขเพิ่มเติม") การลงทะเบียน (หนึ่งใน) บริการและ/หรือการยอมรับคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ/หรือ (หนึ่งใน) บริการเป็นการแสดงการยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง และคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณได้อ่านและมีภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้

หากเกิดความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะกับข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

ผู้ให้บริการมีสิทธิตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบหน้าเหล่านี้เป็นประจำ

1.ประเทศ

บริการได้รับการจัดหาในประเทศไทย

2.ผู้ให้บริการ

บริการได้รับการจัดหาให้แก่คุณโดย:

Thisilike เป็นชื่อทางการค้าของ IDNA B.V.
Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, The Netherlands
หมายเลขทะเบียนการค้า: 34377401
หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม: NL8219.00.122.B01
อีเมล: info.th@thisilike.net
โทรศัพท์: 021158814

 3.บริการ

นี่คือการสมัครใช้บริการคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ดีที่สุด เมื่อทำการลงทะเบียนกับบริการนี้ คุณจะได้รับการเข้าถึงแบบไม่จำกัดสู่พอร์ทัลคอนเทนต์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเช่น ตัวอย่างภาพยนตร์ ข่าวซุบซิบ ริงโทน วอลล์เปเปอร์ วิดีโอ เรื่องตลก และอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่จะนำคุณไปยังพอร์ทัลคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื้อหาของพอร์ทัลคอนเทนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.การเข้าถึงบริการ ความพร้อมใช้งาน และอายุ

ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้พำนักอาศัยตามกฎหมายของ ประเทศไทย ซึ่ง (1) มีอายุครบ 16 ปี และ/หรือได้รับ ความยินยอมจากผู้ปกครอง (คนใดคนหนึ่ง) และ/หรือเจ้าของบัญชีให้ทำการลงทะเบียนและใช้บริการในนามของตน และ (2) ยอมรับที่จะอยู่ภายใต้ ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะเหล่านี้ในนามของผู้ปกครองและ/หรือเจ้าของบัญชีข้างต้นและในนามของตนเอง การที่คุณลงทะเบียน และ/หรือใช้บริการเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะแล้ว และคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลง ที่ใช้ในสถานการณ์ของคุณ ดังที่ระบุข้างต้น

5.ค่าบริการ

เราจะแจ้งค่าบริการที่เกี่ยวข้องให้คุณทราบผ่านทางบริการและไซต์ต่าง ๆ

ค่าบริการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:

ข้อความต่อสัปดาห์, 10 ยูโรต่อข้อความ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจะเรียกเก็บผ่านทางใบเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหากคุณมีการสมัครใช้บริการ หรือผ่านการหักเงินจากบัตรเครดิตหากคุณไม่ได้สมัครใช้บริการ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการข้อความตัวอักษร/WAP/GPRS/UMTS หรือค่าบริการ ดาวน์โหลดจากผู้ให้บริการเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่แยกต่างหาก

6. รหัสอย่างย่อ คำสำคัญ และ URL ของไซต์ต่างๆ

เราจะแจ้งรหัสอย่างย่อ คำสำคัญ และ Uniform Resource Locator (URL) ที่เราใช้สำหรับบริการของเราและบนไซต์ต่างๆ ให้คุณทราบผ่านทางบริการ และไซต์ต่างๆ หากมี

7.การยกเลิกและการยุติ บริการลูกค้า และจุดติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์

เรานำเสนอข้อมูลให้แก่คุณบนไซต์และ/หรือผ่านทางบริการ หากคุณต้องการยกเลิกการใช้บริการของเรา คุณสามารถทำได้โดย:

- การส่ง STOP LIKE ไปที่ SC 4541787

- การติดต่อบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล: info.th@thisilike.com หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์: 021158814

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามโดยเฉพาะ คุณสามารถส่งอีเมลมายังบริการลูกค้าของเรา (info.th@thisilike.net) คุณยังสามารถโทรศัพท์มาตาม หมายเลขบริการของเรา 021158814